சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்  
      

20/07/20202 Mon      ஆடிப்பூரம் உற்சவம்       -   ஆறாம்  நாள்  -  மாலை 7.30 மணி -
                                                                    சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் திருக்கோவில்

21/07/20202 Tue      ஆடிப்பூரம் உற்சவம்       -   ஏழாம்  நாள்  -  மாலை 7.30 மணி -
                                                                   சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் திருக்கோவில்

22/07/20202  Wed     ஆடிப்பூரம் உற்சவம்       -   எட்டாம்  நாள்  -  மாலை 7.30 மணி -
                                                                    சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் திருக்கோயில் 

23/07/20202 Thu      ஆடிப்பூரம் உற்சவம்       -   ஒன்பதாம் நாள்  -  மாலை 7.30 மணி -
                                                                   சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் திருக்கோயில்

24/07/20202 Fri     ஆடிப்பூரம் உற்சவம்       -   தேர்த் திருவிழா   -  காலை 9.00 மணி -
                                                                   பால் குடம்  அபிஷேகம் -  மாலை 6 மணி
                                                                   சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கை அம்மன் திருக்கோயில்
                                                                            
        
Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்