சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்.

.
உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இலவசமாக பிரசுரிக்க   tamilmurasu1@gmail.com  or  paskiho@hotmail.com , murasuau@gmail.com என்ற முகவரியில்  தொடர்பு கொள்ளவும்

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை  கவனிப்போம், அதாவது அதிகபட்சம்  (எந்த நேரத்திலும் 100 மட்டுமே மற்றும் ஒரு நபருக்கு நான்கு சதுர மீட்டர் )சிட்னியில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்  
     

25/10/2020 Sun   “இலக்கியவெளி சஞ்சிகை” மற்றும் “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்”  
                               இணைந்து நடத்தும்  -  இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 3
                                “படைப்புலகில் அ.முத்துலிங்கம்”
                                 Join Zoom Meeting :  இலங்கை நேரம் - மாலை 7.00 :  AEST: 11.30 pm 
                                 (AEDT: 00:30AM 26/10/2020 for NSW & Vic)
            https://us02web.zoom.us/j/89295172679?pwd=aktCREp2cnpiQ2cvaDhwQ0x6WHRsQT09     
            Meeting ID: 892 9517 2679  Passcode: 123456        


                                                                            
        
Melbourne ல் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்