சிட்னி முருகன் ஆலய வருடாந்த திருவிழாக்கள்படப்பிடிப்பு : ஞானி


மார்ச் மாதம் 17 ம் திகதி வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற 7ம் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது . சுவாமி வீதிஉலா வரும் அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.


மார்ச் மாதம் 16 ம் திகதி  புதன்கிழமை இடம்பெற்ற 6ம் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது . சுவாமி வீதிஉலா வரும் அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.
சிட்னி முருகன் ஆலய 5ம் திருவிழா


அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.

மார்ச் மாதம் 15 ம் திகதி  செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற 5ம் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது . சுவாமி வீதிஉலா வரும் அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.படப்பிடிப்பு : ஞானி சிட்னி முருகன் ஆலய 4ம் திருவிழா  திங்கட்கிழமை


அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.

மார்ச் மாதம் 14 ம் திகதி திங்கட் கிழமை இடம்பெற்ற 4ம் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது . சுவாமி வீதிஉலா வரும் அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.சிட்னி முருகன் ஆலய 3

ம் திருவிழா 

ஞாயிற்றுக்கிழமை


அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.


மார்ச் மாதம் 13 ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற மூன்றாம்  திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான  மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது .இந்த திருவிழா ஸ்ரத்பீல்ட். பேர்வுட் பகுதியின் உபயமாகும். அன்ன வாகனத்தில் சுவாமி வீதிஉலா வரும் அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.படப்பிடிப்பு : ஞானி 


சிட்னி முருகன் ஆலய 2ம் திருவிழா சனிக்கிழமைஅருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.

மார்ச் மாதம் 12 ம் திகதி சனிக்கிழமை இடம்பெற்ற இரண்டாம் திருவிழா மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது .இந்த திருவிழா லிட்கம். ஓபன் பகுதியின் உபயமாகும். அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்


                                                                                                                            படப்பிடிப்பு : ஞானி      


சிட்னி முருகன் ஆலய கொடியேற்றத் திருவிழா
அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் மார்ச் மாதம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.

மார்ச் மாதம் 11 ம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற - கொடியேற்றத் திருவிழா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருக்க கோலாகலமாக இடம் பெற்றது .அந்த அழகிய காட்சியை கீழே காணலாம்.
                                                                                                                   படப்பிடிப்பு : ஞானி 


இரவு நேர திருவிழா 


படப்பிடிப்பு : ஞானி 
சிட்னி முருகன் ஆலய விநாயகர் பூசை
அருள்மிகு சிட்னி முருகன் ஆலய அலங்கார உற்சவம் 10 ம் திகதி வியாழக்கிழமை ஆரம்பித்து 22 ம் திகதி வைரவர் பொங்கலுடன் நிறைவுறுகின்றது. தேர்த்திருவிழா 19 ம் திகதி சனிக்கிழமையும் பூங்காவனம் 21 ம் திகதி திங்கட் கிழமையும் இடம்பெற உள்ளது.


வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற விநாயகர் பூசை உடன் ஆரம்பித்த திருவிழா காட்சியை கீழே காணலாம்.                                                                                                                    படப்பிடிப்பு : ஞானி