தரிசனம் 2019 - செ .பாஸ்கரன்.

தரிசனம் 2019 சனிக்கிழமை இரவு  போமன் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. சிட்னி இளையோர்களால் நடத்தப்படும் தரிசம் அமைப்பு இவ்வருடம் 5 வது  வருடமாக     தனது தரிசனம் நிகழ்வை நடாத்தியிருந்தது. மண்டபம் நிறைந்த மக்களோடு நல்லதோர் நிகழ்வை படைத்திருந்தார்கள்.

அருமையான இசை நிகழ்வு , நாட்டிய நிகழ்வு , திரை இசை நிகழ்வு என எல்லோரையும் கவரும் விதமாக நிகழ்ச்சிகள் அமைத்திருந்தது. இங்கு நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் இளையோர்களை காணமுடியாதிருக்கும் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி இளையோரால் நடாத்தப் பட்டது மட்டுமல்லாது அதிகம்  இளையோர்களையம் சிறுவர் சிறுமிகளையும் காணக் கூடியதாக இருந்தது. இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைக்கும் கேஷிகா அமிர்தலிங்கத்தையும் அவரோடு இணைந்து செயல்படும் இளவல்களையும் பாராட்டிடவேண்டும். அது மட்டுமல்லாது மலையக மக்களுக்கும் , பாடசாலைகளுக்கும் வேலைத்திட்டங்களை  முன்னெடுக்கும் இந்த தரிசனம் அமைப்பை தொடர்ந்து ஆதரவு வழங்கும் மக்களையும் பாராட்டுவோம் .

நல்லதொரு விடயத்திற்காக இளையவர்களால் நடாத்தப்படட ஒரு நல்ல நிகழ்வை  பார்த்த திருப்தியோடு அங்கு நடந்த சில வற்றின் படங்களை தருகின்றோம் .


No comments: