சிட்னியில் துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தின் 6ம் திருவிழா

.
சிட்னியில் துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தின் 6ம் திருவிழா சென்ற திங்கட்கிழமை மக்கள் நிறைந்த திருவிழாவாக காணப்பட்டது. துர்கை அம்மன் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தண்டிகையில் வீதி உலா வரும் அழகிய காட்சியும் மக்கள் வெள்ளத்தின் ஒரு பகுதியையும் காண்கிறோம்.

சிட்னியில் துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தின் சில படங்கள் ( படபிடிப்பு ஞானி)No comments: