துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்


.

சிட்னியில் துர்க்கை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த அலங்கார உற்சவம்
3ம் திருவிழா சென்ற வெள்ளிக்கிழமை மக்கள் நிறைந்த திருவிழாவாக காணப்பட்டது. 3 தேவியர்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட தண்டிகையில் வீதி உலா வரும் அழகிய காட்சியும் மக்கள் வெள்ளத்தின் ஒரு பகுதியையும் காண்கிறோம். 

No comments: