ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாக ஞான யக்ஞம் 02/ 04 /2015 முதல் 09/04/2015 வரை


ஈஸ்டர் விடுமுறை காலத்தில் ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாயி அவர்கள் பாகவத்தையும் அதில் அடங்கிய ரகஸ்ய தத்துவங்களையும் தமிழில் விளக்குவதை கேட்டு அனுபவிக்க உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம்.

இடம் : St Joseph's Centre for Reflective Living

64 Mackillop Drive, Baulkham Hills NSW 2153

அனுமதி இலவசம் !!!
  .

No comments: