நெஞ்சில் நிற்கும் ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் சிலர்

.

இருப்பவர்கள் இடமிருந்து வலம்

வி எ கந்தசாமி , டானியல் , முருகையன் , கனக செந்திநாதன், இளங்கீரன், செ .கணேசலிங்கம்

நிற்பவர்கள் இடமிருந்து வலம்

டொமினிக் ஜீவா , பசுபதி, மாணிக்கவாசகர், நீர்வை பொன்னையன், அம்பி , தம்பிராஜா , நாவேந்தன்


No comments: