டாக்டர் சிதம்பரப்பிள்ளை தவசீலன் மருத்துவ சேவைக்காக ஆஸ்திரேலிய அரசின் விருதைப் பெற்றார்.

.Shining stars in general practice have been rewarded in this year’s Queen’s Birthday Honours List for their outstanding contributions to education, healthcare and their communities.  - http://medicalrepublic.com.au/


அவுஸ்திரேலிய மாநிலத்தில் வாழும் நம்மவரான டாக்டர் சிதம்பரப்பிள்ளை தவசீலன் அவர்கள் இவ்வருடத்திற்கான இராணியின் பிறந்த நாளில் அவுஸ்திரேலியா மருத்துவ துறை சார்ந்த சேவைகளுக்காகவும், மருத்துவம் சார்ந்த கற்பித்தலுக்காகவும் வழங்கப்பட்ட விருதுகளில் ஒன்றான Medal of the Order of Australia (OAM) விருதை பெற்றிருக்கிறார். இவ்விருதை Governor-General David Hurley அறிவித்துள்ளார். அவர் அறிவித்த 13 பேரின் பட்டியலில் டாக்டர் சிதம்பரப்பிள்ளை தவசீலன் அவர்கள் அடங்குகின்றார். இந்த பட்டியலில் நம்மவரான சிதம்பரப்பிள்ளை தவசீலன் அவர்கள் உள்ளது நாம் பெருமைப்படக் கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. This year, three GPs were appointed a member of the Order of Australia (AM), and 13 were awarded a Medal of the Order of Australia (OAM). Dr Sithamparapillai Seelan, Baulkham Hills NSW, for service to medicine, and to professional colleges. 
தமிழ்முரசுஅவுஸ்திரேலியா அவரை வாழ்த்துகிறது.

by C.Paskaran

No comments: