சிட்னி முருகன் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி

.
சிட்னி முருகன் கோவிலில்  விநாயகர் சதுர்த்தி 1-09-2011 ம் திகதி நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட படங்களை கீழே காணலாம்.

படப்பிடிப்பு ஞானி  

No comments: