சிட்னி இசை விழா 2011


சிட்னி இசை  விழா  2011 வருகிற  ஜூன்  மாதம் 11ம் 12ம் 13ம் திகதிகளில் UWS, Rydalmere, Parramatta Campus y; Sir Ian and Nancy Turbot அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது

2 comments:

Anonymous said...

Dear Murasu editor,
Can you explain why you have deleted my comments that i put yesterday? Are you bios and a producer of this event.

Yesterday I commented that the new advertt above was put sometime bac as well and lots of Tamils have commented on it.

thanks,
Rasikan

Anonymous said...

ஜெகதீசனுக்கு மோர்சிங் வாசிக்க விடுறன் என்று ஜெயேந்திரன் சொல்லி இருப்பார்