சிட்னியில் வெள்ளமும் விபத்துக்களும்

.
கடந்த வாரம் சிட்னியில் அடை மழை பெய்ததால் வீதியில் வெள்ளமும் வாகனங்கள் விபத்திற்குள்ளானதுமான படங்களை கீழே காணலாம்.
Sydney's wild weather ... Terrigal


Sydney's wild weather ... Alexandria

Sydney's wild weather ... Coogee

Sydney's wild weather ... Alexandria

Sydney's wild weather ... Coogee

Sydney's wild weather ... Coogee

Flash Flooding


No comments: