சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய மாசி மக வருடாந்த திருவிழா 4ம் திருவிழா 11 02 2022

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய மாசி மக வருடாந்த திருவிழா - நான்காம் நாள் 11. 02. 2022 திருவிழா, முப்பெரும் தேவியரின் வீதியுலா மற்றும் தேர்/ சப்பரம் பந்தக்கால் நடுதல்

படப்பிடிப்பு : நிரோஐன் நிரஞ்ஜன்

 


No comments: