அந்தக் கால இலங்கை நாணயங்களில் சில

.
இருபத்தி  ஐந்து சதம் 1947


                                                பத்து ரூபாய் 1935


பத்து சதம் 1942                                              ஐந்து சதம் 1942No comments: