“நூல்களைப் பேசுவோம்”

 பா.இரவிக்குமாரின் ‘திறனாய்வுக் கலைஞனும் கலைத் திறனாய்வாளனும் (பஞ்சுவும் பாலுவும்)’ -  உரை :  ஜெ.சுடர்விழிபா.அ.ஜயகரனின் ‘அவனைக் கண்டீர்களா?’ - உரை : இ.இராஜேஸ்கண்ணன்ஸ்ரீரஞ்சனியின் ‘ஒன்றே வேறே- உரை : த.அஜந்தகுமார்

 
டானியல் அன்ரனியின் ‘டானியல் அன்ரனி (சிறுகதைகள் | அதிர்வுகள் | கவிதைகள்)’ - உரை :  அருண்மொழிவர்மன்

No comments: