ஒரே மேடையில் இளம் இசையமைப்பாளர்கள்


இசை என்றாலே மனித மனங்களை ஆட்கொள்ளும் சக்தி . இங்கு நான்கு மிகப் பெரிய இளம் இசையமைப்பாளர்கள் இசையின் சிகரம் A .R . ரகுமான் இசையை எப்படி ரசித்தார்கள் என்று பார்ப்பது அருமையாக உள்ளது. நீங்களும் ரசிக்கலாம் .

https://www.facebook.com/ZeeTamizh/videos/602230380577037/


நன்றி Z தமிழ் 

No comments: