சிட்னி முருகன் கோவில் சார்வரி வருஷப் பிறப்பு 14/04/2020


தற்போது அவுஸ்திரேலியாவில் பரவி வரும் கொரோனா (COVID-19 Coronavirus) தொற்று நோய் தொடர்பில் மத்திய அரசு, மாநில அரசு , மற்றும் சுகாதாரப் பிரிவு வழங்கும் அறிவித்தலுக்கு அமைய அனைத்து நிகழ்வுகளும் மறு  அறிவித்தல் வரை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Due to current COVID-19 situation in Australia, Sydney Murugan Temple remains closed for public
until further notice. The Saiva Manram seek your understanding and cooperation by praying from the safety of your own homes.
Tamil New Year ‘Saarvari’ will dawn at 11:56pm AEST on Monday, 13 April 2020. The auspicious
time for ‘Kai Vishesham’ will be from 12:01pm to 12:42pm on Tuesday, 14 April 2020.
On Tuesday, 14 April 2020, The Saiva Manram will organise a Special ‘Snapana Abishekam’
(common) at 6:00am and Special Archanai following the 7:00am Special Pooja.
Arrangements have been made to live stream the Special Pooja via the ‘Sydney Murugan Temple’
Facebook page. Live broadcasting will also be facilitated via Australian Tamil Broadcasting
Corporation (ATBC) and Thayagam Tamil Radio.
Devotees who wish to sponsor this Special Snapana Abishekam (common) and/or Special Archanai,
please contact one of these Board of Directors:
1. Mr. S. Vela Mobile: 0478 725 474 Email: subramaniam2@hotmail.com
2. Mr. S. Krishna Mobile: 0403 228 292 Email: s_krishna30@hotmail.com
Please kindly note that ‘Maruththu Neer’ will not be prepared at the temple for distribution this
year to adhere to public gathering restrictions that are already in effect.
May Lord Sydney Murugan continue to bless and protect you and your family.


No comments: