சிட்னி துர்க்கா கோவிலில் பூஜா


தற்போது அவுஸ்திரேலியாவில் பரவி வரும் கொரோனா (COVID-19 Coronavirus) தொற்று நோய் தொடர்பில் மத்திய அரசு, மாநில அரசு , மற்றும் சுகாதாரப் பிரிவு வழங்கும் அறிவித்தலுக்கு அமைய அனைத்து நிகழ்வுகளும் மறு  அறிவித்தல் வரை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

  The Sri Durgadevi Devasthanam will commence LIVE streams of Abhishekams and Poojas from 14/04/2020.
Please follow our facebook page www.facebook.com/sydneydurga/FACEBOOK : 
We will start the year off the New Year by 
LIVE streaming the New Year Pooja from 7pm on 14/04/2020.
Please follow us on Facebook.RADIO : On Tuesdays the Temple 7:00-7:30pm Pooja will be streamed LIVE on ATBC Radio. 
The rituals will be performed by the Priests, in absentia, as the Temple is closed for devotees / visitors.

Sydney Durga Temple has decided to perform the following :
  
The Details of poojas  

Day
Time
Pooja
Every Monday

10:00am
Ganapathy Homam
Every Tuesday
5:30pm
Durga Homam  Vyadi Nasa vidhana pooja aradhana
Every Wednesday
10:00am
Dhanvanthiri Homam - A Homam for the relief and protection from diseases.

Every Thursday
5:30pm
Rudra Parayanam,
Kalasa Abishekam 
Every Friday

7:00pm
Mrityunjaya Homam - a major role in getting blessing and powers from three different shades of Shiva to lead a trouble free life. mantra has the effect of healing and removing any fears a person may have. 

Every Saturday
10:00am
Navagraha Homam -
The Navagraha Homam is the homam which is performed to all the nine Grahas (9 planets- Suriyan, Chandran, Sevvai, Budhan, Guru, Shukran, Saturn, Rahu & Ketu). The nine planets control each and every aspect of every human’s life and it has the power to change a human’s life in an instant
Every Sunday
 10:00am
Skanda HomamDevotees can book for these homams on line at a cost of $51.00 for each.
You can also make bookings for…
Abhishekam – $ 51
Archana – $ 15
Sahasranama Archana – $ 35
(In your name /family name and your Nakshatram)
You can transfer the amount to the Durga Temple bank details
Account name: Sri Durga Devi Devasthanam
BSB : 062 314
a/c no. 1007 3729

Management committee , Durga Devi Devasthanam Syd. Inc. 
21 Rose Crescent, Regents Park.    Tel: 9644 6682 / Mob: 0450 209 724

No comments: