சார்வரி வருஷப்பிறப்பு - நாதன்குருக்கள்


வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி அவுஸ்த்திரேலியா SYDNEY MELBOURNE நேரத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

வருஷம் பிறக்கும் நேரம் 13ம் திகதி திங்கட்கிழமை இரவு 11.56 
விஷுபுண்ணிய காலம்.  திங்கட்கிழமைஇரவு 7.56 முதல் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 3.56 வரை
இந்த விஷுபுண்ணிய காலத்தில் மருத்து நீர் வைத்து நீராடி வெண்பட்டாடை அல்லது வெள்ளைக்கரை அமைந்த புத்தாடை அணிதல் வேண்டும்.
கைவிஷேஷம் 14/04/2020 செவ்வாய்க்கிழமை
நண்பகல் 12.01 முதல் 12.42 வரை 

அனைவரும் இப்புதுவருடத்தில் நோய்நொடிகள் அகன்று சகல செல்வங்களும் பெற்று நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ சிட்னி முருகன் பாதம் பணிந்து  வாழ்த்துகின்றேன்.  நன்றி 

No comments: