யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரியின் மலரும் மாலை 2011

.
யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரியின் "மலரும் மாலை 2011" மே மாதம் 21ம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு Black Town Bowman Hall மண்டபத்தில் காணத்தயாராகுங்கள்.

No comments: