“இலக்கியவெளி” இதழின் மொழிபெயர்ப்புச் சிறப்பிதழ் வெளியீட்டு நிகழ்வு

 உரையாளர்கள்:

 

கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி

 கலாநிதி மைதிலி தயாநிதிவைத்திய கலாநிதி மேரி கியூரி போல்No comments: