இலக்கியவெளி நடத்தும் இணையவழிக் கலந்துரையாடல் - அரங்கு 26


“மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியமும் அதன் இயங்குநிலையும்

 

நாள்:         சனிக்கிழமை 28-01-2023       

நேரம்:     

 

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 8.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 1:30 

 

வழி:  ZOOM

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

                     

சிறப்புப் பேச்சாளர்கள்:

 

'தமிழில் மொழிபெயர்ப்புகளின் தாக்கம்' - ந.முருகேச பாண்டியன்

 

'சிங்களம் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்புகள்' - ஹேமசந்திர பதிரன

 

'தமிழ்க் கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள்' - புதுவை சீனு. தமிழ்மணி

 

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - அகில்  001416-822-6316

 

 

No comments: