பொங்கல் வரப்போகுதடி தங்கமே தங்கம் !மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா 

மேனாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர்

மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா 

 

 

தை பிறக்கப் போகுதடி தங்கமே தங்கம்

தளர் வகலப் போகுதடி தங்கமே தங்கம்

கை நிறையப் போகுதடி தங்கமே தங்கம்

கை யணைத்து நிற்போமே தங்கமே தங்கம் 

 

பொங்கல் வரப்போகுதடி தங்கமே தங்கம்

புத்துணர்வு பெற்றிடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

மங்கலங்கள் வரவெண்ணி தங்கமே தங்கம்

பொங்கலிட்டு மகிழ்வோமே தங்கமே தங்கம் 

 


உறவுகளைக் கூட்டிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

உவகையுடன் பொங்கிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

அறவுணர்வை அகமிருத்தி தங்கமே தங்கம்

அனைவருமே பொங்கிடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 

புதுப்பானை எடுத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

புத்தரிசி வாங்கிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

அடுப்பெடுத்து வைத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

அதில்பானை ஏற்றிடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 


மங்கலமாய் கோலமிட்டு தங்கமே தங்கம்

மண்பானை அலங்கரித்து தங்கமே தங்கம்

பாலூற்றி பக்குவமாய் தங்கமே தங்கம் 

பால்பொங்க பார்ப்போமே தங்கமே தங்கம் 

 

பொங்கிவரும் வேளையிலே தங்கமே தங்கம்

போட்டிடுவோம் புத்தரிசி தங்கமே தங்கம்

வெந்துவரும் வேளையிலே தங்கமே தங்கம்

வெல்லத்தைப் போட்டிடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 


குடும்பமாய் சூழ்ந்தபடி தங்கமே தங்கம்

குதூகலத்தில் மிதப்போமே தங்கமே தங்கம் 

பொங்கல்தரும் வாசனையோ தங்கமே தங்கம்

பூரிப்பை வழங்குமடி தங்கமே தங்கம் 

 

வாசலிலே கோலமிட்டு தங்கமே தங்கம்

மங்கலமாய் விளக்கேற்றி தங்கமே தங்கம்

ஆதவனைப் பார்த்தபடி தங்கமே தங்கம்

அவர்க்குப் பொங்கல் படைப்போமே தங்கமேதங்கம் 

 


புத்தாடை உடுத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

புறப்படுவோம் கோவிலுக்கு தங்கமே தங்கம்

பெரியவரை வணங்கிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

பெற்றவரை அணைத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 

பட்டாசு வெடித்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

மத்தாப்புக் கொழுத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

பட்சணங்கள் பலகொடுப்போம் தங்கமே தங்கம்

பகிர்ந்தளித்து உண்டிடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 

பட்டிமன்றம் நடத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

பல்சுவைகள் வழங்கிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

இட்டமுடன் இணைந்திடுவோம் தங்கமே தங்கம்

இறைநினைப்பை நிறைத்திடுவோம் தங்கமே தங்கம் 

 

கஷ்டங்கள் அகலவெண்ணி தங்கமே தங்கம்

கடவுளைநாம் வேண்டிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

கலகலப்பு நிறைகவென தங்கமே தங்கம்

கைகூப்பி இறைஞ்சிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

 

அரசியலார் அறம்நடக்க தங்கமே தங்கம்

ஆண்டவனை வேண்டிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

தர்மமது தலைநிமிர தங்கமே தங்கமே

தாழ்பணிந்து இறைஞ்சிடுவோம் தங்கமே தங்கம்

 

போரரக்கன் நோயரக்கன் போய் அகல 

பொங்கல் திருநாளினிலே வேண்டி நிற்போம் 

சாந்தியெனும் பேரொளியே எழுந்து நிற்க

சங்கற்பம் எடுத்திடுவோம்  தங்கமே தங்கம் No comments: