வையத்தமிழ் பன்னாட்டு காலாண்டு மின்னிதழ் !

 தமிழர் திருநாள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களுடன் 

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து அகிலத்தை நோக்கி ,,,,,,,,

🙏பொங்கல்  வாழ்த்துக்கள் !

வையத்தமிழ் பன்னாட்டு காலாண்டு மின்னிதழ் ! 
தங்கள் பார்வைக்கு சகோ ! 

வையத்தமிழ் காலாண்டு மின்னிதழ் தங்கள் பார்வைக்கு ! 


No comments: