பொய் மான் - அவுஸ்திரேலிய தமிழ்த் திரைப்படம்

 Poi Maan, an Australian-based Tamil feature film, will be released in theaters in Australia on the 20th of January, 2023.
To book tickets, please visit the Event Boss website.
🔗https://www.eventboss.com/shows
MAKE SURE YOU MAKE THE CORRECT BOOKING ( SYDNEY/READING CINEMA,MELBOURNE(PLENTY VALLEY) and MELBOURNE(KNOX )
அவுஸ்திரேலியாவில் உருவாக்கம்பெற்றுள்ள "பொய்மான்" திரைப்படம் எதிர்வரும் 2023 தைமாதம் 20ம் திகதி அன்று வெளியிடப்படவுள்ளது.
டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொள்ள "Event Boss" இணையதளத்திற்கு பிரவேசியுங்கள்.

No comments: