சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..

சிட்னியில்  நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..

 

 

 

18/02/2021 

Thu

 கொடியேற்றம்  - சிட்னி துர்க்கா திருக்கோவில் 

 

 

 

26/02/2021 

Fri

 தேர்த திருவிழா - சிட்னி துர்க்கா திருக்கோவில்

 

 

 27/02/2021

 Sat

 மாசி மகதீர்த்தம் -சிட்னி துர்க்கா திருக்கோவில் 

 

 

 

 06/03/2021

 Sat

 சிலப்பதிகார விழா  - சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம் 

(சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் மாலை 6 மணி) 

 

 

 

 06/03/2021

 Sat

 திருக்குறள் மனனப் போட்டிகளின் பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி 

(சிலப்பதிகார விழாவின்   போது )

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் மாலை 7 மணி

 

 

 

 06/03/2021

 Sat

 ஸ்ரீ  துர்க்காதேவி தேவஸ்தான அறிவுத் திறன் போட்டி - பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி 

(சிலப்பதிகார விழாவின்   போது )

சிட்னி துர்க்கை அம்மன் ஆலய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தமிழர் மண்டபத்தில் மாலை 7 மணி

 

 

 

19/03/2021

Fri

கொடியேற்றம்  - சிட்னி முருகன்   திருக்கோவில்

 

 

 

 27/03/2021

Sat

தேர்த திருவிழா   - சிட்னி முருகன்   திருக்கோவில் 

 

 

 

 28/03/2021

Sun

தீர்த்தம்   - சிட்னி முருகன்   திருக்கோவில்

 

 

 

 

 

 

 மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..


No comments: