சிட்னி / மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..

சிட்னியில்  நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..

 

 

 

10/04/2021

Sat

சிலப்பதிகார விழா - மாலை 6 மணி சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கா ஆலய மண்டபம் - மாலை 5.30 மணி

 

 

 

10/04/2021

Sat

திருக்குறள் மனனப் போட்டிகள்  பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி 2020

மாலை 8 மணி சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கா ஆலய மண்டபம்

 

10/04/2021

Sat

சமய அறிவுப் போட்டிகளுக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி 2020

மாலை 8 மணி சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்கா ஆலய மண்டபம்


மெல்பேர்னில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள்..


1 comment:

Max Excursion said...

Great read thankyouu