மழைக்காற்று ( தொடர்கதை ) - அங்கம் 45 இன்று வெளிவரவில்லை முருகபூபதி

.


தொடராக வெளிவரும் மழைக் காற்று இன்று வெளிவரவில்லை என்பதை அறியத்  தருகிறோம் . எழுத்தாள நண்பர் திரு முருகபூபதி அவர்கள் சுகயீனமாக மருத்துவ மனை சென்றுள்ளதால் இவ்வாரம் வெளிவரவில்லை.
விரைவில் அவர் நலம் பெறவேண்டும். 

No comments: