அருள்மிகு சிட்னி முருகன் கோயில் வருடாந்தத் திருவிழா

அருள்மிகு சிட்னி முருகன் கோயில் வருடாந்தத் திருவிழா விநாயகர் அனுக்ஞை திருவிழா மார்ச் மாதம் 17ம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6.30 மணியிலிருந்து மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. 

படப்பிடிப்பு ஞானி

No comments: