அருள்மிகு சிட்னி முருகன் கோயில் வருடாந்தத் திருவிழா - 19/03/2013 - 2ம் திருவிழா


படப்பிடிப்பு ஞானி 
1 comment:

Ramesh said...

நன்றி முரசு ஆசிரியர்களுக்கு உடனுக்குடன் சுடசுட முருகன் விழாவை தருவது சிறப்பாக உள்ளது . எங்கிருந்து நேரத்தை எடுக்கின்றீர்கள். வாழ்க உங்கள் சேவை .

கோயில்ல மேளகாரளுக்கு முன்னாலேயே போய் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கினம் சிலபேர். வேற பெண்கள் இருந்தாலும் அவயளுக்கு முன்பாக போய்தான் இருப்பார்கள் இவயள திருத்துவதற்கு எதாவது எழுதுங்களன் Please .

ரமேஷ்