அவுஸ்திரேலியா தமிழ்க் கையேடு

.

தமிழ்க் கையேட்டின் ஐந்தாவது இதழை சில திருத்தங்களோடு இப்போது இணையத்தளத்தில் வெளியிடுகின்றார்கள். இதன் மூலம் இன்னும் பலரை நியூ சவத் வேல்ஸ் மாநில, அவுஸ்திரேலியா எல்லைகளைத் தாண்டி இந்த கையேடு சென்றடையும் என நம்புகிறார் இணைப்பாளர் டாக்டர் பொ. கேதீஸ்வரன்.

அவர்களுடைய முயற்சி வெற்றிபெற எமது பாராட்டுக்கள், இந்த கையேடு தமிழ் முரசின் இடது பக்கத்தில் உள்ள இணைய செய்திகள் என்ற பகுதியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது .

No comments: