பிறந்தநாள் வாழ்த்து 12 . 05 .2010

செவன் கில்லைச் சேர்ந்த சங்கரப்பிள்ளை றோஸ்மலர் தம்பதிகளின் அன்புப் புதல்வன் கிரிஷான்  12 . 05 .2010 அன்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்.
மேலும் பார்ப்பதற்கு  இடதுபக்கம் உள்ள மேலும் சில பக்கங்களின் கீழ்  பிறந்தநாள்  வாழ்த்தை அழுத்தவும்

No comments: