பிறந்தநாள் வாழ்த்து 15 . 05 .2010  செல்வி ஆரதி கதிர்Burwood ச்  சேர்ந்த கதிர் நித்தியா  தம்பதிகளின் அன்புப் புதல்வி  ஆரதி கதிர்  15 . 05 .2010 அன்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்.
மேலும் பார்ப்பதற்கு இடதுபக்கம் உள்ள மேலும் சில பக்கங்களின் கீழ் பிறந்தநாள் வாழ்த்தை அழுத்தவும்

No comments: