ஸ்ரீ மீனாட்சி திருக் கல்யாணம் - ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா ஆலயம் - 25/04/2021மீனாட்சி திருக் கல்யாணம் திருவிழா மீனாட்சி அம்மனின் தெய்வீக திருமணத்தை சிவபெருமானுடன் கொண்டாடுகிறது.மீனாட்சி திருக் கல்யாணம் புகழ்பெற்ற ‘சித்திரை திருவிழா’ கொண்டாட்டங்களின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த திருவிழா சித்திரை  மாதத்தில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு மீனாட்சி திருக் கல்யாணம் ஏப்ரல் 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது.

 

No comments: