கம்பலாந்து தமிழர் கழகம் பங்குபற்றிய உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம் – சிட்னிக் கிளை டக்கவிழா

.
 சிட்னி தமிழ் இலக்கிய கலை மன்றம் நடாத்திய  உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம் – சிட்னிக் கிளை தொ தொடக்கவிழா  20.04.19 சனிக்கிழமை மாலை 6.30 மணிக்கு  துர்கா தேவி தேவஸ்தான தமிழர் மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.