அழுகின்ற நிலைமாற ஆண்டுபல ஆகிடுமே ! மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா

                        இரக்கமின்றி கொலைசெய்ய 
image1.JPG                              எம்மதமும் சொன்னதுண்டா
                        வணக்கத்தலம் வன்முறைக்கு
                               வாய்ததென்றும் சொன்னதுண்டா 
                       அரக்ககுணம் மனமிருத்தி
                              அனைவரையும் அழிக்கும்படி 
                       அகிலமதில் எம்மதமும் 
                               ஆணையிட்டு சொன்னதுண்டா   !

                        ஈஸ்டர்தின நன்னாளில்
                              இலங்கையினை அதிரவைத்த
                        ஈனச்செயல் தனைநினைக்க 
                               இதயமெலாம் நடுங்கிறதே 
                        துதிபாடி துதித்தவர்கள்
                                 துடிதுடித்தார் குருதியிலே 
                         அதையெண்ணி அகிலமுமே
                                 அழுதேங்கி நிற்கிறதே   ! 


                       பிராத்தனைக்குச் சென்றவர்கள்
                              பிணமாகிக் கிடந்தார்கள்
                       பேயாட்டம் நடந்தேறி 
                               பெருந்துயரே எழுந்ததுவே 
                       இன்னுயிரை ஈந்தளித்த 
                              யேசுபிரான் சன்னதியில் 
                       இரத்தவெறி அரங்கேறி
                                எடுத்ததுவே பலவுயிரை   !

                       மதங்கடந்து  இனங்கடந்து 
                           மக்கள்மனம்  சேரவேண்டும்
                      மதவெறியை இனவெறியை
                            மனம்விட்டு அகற்றவேண்டும் 
                      புவிமீது பொல்லாங்கு 
                             நிகழ்த்துகின்றார் அனைவருமே
                       அறவழியில் வருவதற்கு
                             ஆண்டவனை வேண்டிநிற்போம்  !

                       ஈழத்தின் துயரமதை 
                            எண்ணியெண்ணி அழுகின்றோம்
                      வாழுகின்ற வயதினிலே
                              மண்மீது சாய்ந்தார்கள் 
                      ஆழமாய் பதிந்துவிட்ட
                              அவலமதை நினைக்கையிலே
                       அழுகின்ற நிலைமாற 
                                 ஆண்டுபல ஆகிடுமே  !
                                
                               
                            


No comments: