சிட்னி முருகன் கோவில் - ஆடிப்பூரம் 05.08.16


ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தில் நட்சத்திரமான பூரம்  தினத்தன்று  அம்மன் பல்வேறு அலங்காரங்களில் காட்சி அளித்தார்.   

படங்கள்  

No comments: