குவின்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில் இலக்கிய சந்திப்பு 22.03.2014

.
      அவுஸ்திரேலியா  தமிழ்     இலக்கிய   கலைச்சங்கம்
                                       குவின்ஸ்லாந்து    மாநிலத்தில்
                 பிரிஸ்பேர்ணில்    நடத்தும்  கலை -  இலக்கிய சந்திப்பு
அவுஸ்திரேலியாவில்   பல   வருடங்களாக  தமிழ்   எழுத்தாளர் விழாக்களையும்    கலை,   இலக்கிய   சந்திப்புகளையும்     அனுபவப்பகிர்வு நிகழ்வுகளையும்      நடத்திவரும்     அவுஸ்திரேலியா     தமிழ்    இலக்கிய கலைச்சங்கத்தின்        ஏற்பாட்டில்    எதிர்வரும்        மார்ச்   22   ஆம்      திகதி    (22-03-2014)   சனிக்கிழமை    குவின்ஸ்லாந்து   மாநிலத்தில்   
                                           கலை - இலக்கிய    சந்திப்பு
                                      Centenary Community Hub

                      171 Dandenong Rd , Mount Ommaney QLD 4074

என்னும்    முகவரியில்    காலை  10  மணி   முதல்  மாலை  5 மணி  வரையில்    நடைபெறும்.
இலக்கிய  கருத்தரங்கு -  தமிழ்  தட்டச்சு  மற்றும்  விக்கிப்பீடியா  செயல் விளக்கம் -  நூல்  அறிமுகம் - மாணவர்   அரங்கு     உட்பட   பல நிகழ்ச்சிகள்    இடம்பெறும்   இந்நிகழ்வில்     கலந்துகொள்ளவிரும்பும் எழுத்தாளர்கள்  - கலைஞர்கள்     மற்றும்  அன்பர்கள்    தமிழ்  ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள்    -  கலை,  இலக்கிய    சுவைஞர்கள்  - ஊடகவியலாளர்கள் மேலதிக     விபரங்களுக்கு      தொடர்புகொள்ளவும்.
திரு. லெ. முருகபூபதி  ( செயலாளர் - அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்)       04 166 25 766    atlas2001@live.com 
       திரு. முகுந்தராஜ்      ( உறுப்பினர் - அவுஸ்திரேலியா  தமிழ்  இலக்கிய கலைச்சங்கம்)     04 237 30 122   mugunth@gmail.com
       


No comments: