தேர்தல் முடிவு பசுமைக் கட்சியிலும் சுயேட்சை உறுப்பினர்களுடமும் தங்கியுள்ளது.

.


கடந்த 70 ஆண்டுகளில் தேர்தல் முடிவு எந்தவொரு கட்சியும் 76
ஆசனங்களை எடுக்க முடியாமல்  போனது இதுவே முதல் தடடையாகும்.  யூலியா கிலாட் மக்களின் ஆதரவை நியூ சவுத் வேல்ஸ்சிலும் குயின்சிலாந்திலும் இள்ந்துவிட்டார் பசுமைக் கட்சியின் ஆதரவு   இம்முறை அதிகரித்துள்ளது.  அடுத்த பிரதமர் யார் என்பதை அறிய இரண்டு கிழமைகள் எடுக்கலாம்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் வரை  77.8% எண்ணப்பட்ட வாக்குகளின் அடிப்படையில்

கட்சி % வாக்குகள்SwingWonPredict
Labor               37.9-5.570
Coalition               44.0+1.872
Greens               11.5+3.71
Others                 6.6-0.14

No comments: