சிட்னி ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம் - ஆடிப்பூரம் தேர்த் திருவிழா ஜூலை 22, 2023 - ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் ஜூலை 12, 2023 தொடங்குகிறது.ஆடி துர்
க்கா தேவிக்கான மாதம், இந்த மாதத்தில் பல கொண்டாட்டங்கள் உள்ளன. துர்க்கா தேவி மக்களை ஆசீர்வதிப்பதற்காக இவ்வுலகிற்கு வந்ததன் கொண்டாட்டமாக, ஆடிப் பூரம் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது.

ஆடிப்பூரம் ஜூலை 12 முதல் 22 வரை 2023 - நிகழ்ச்சி 

12/07/2023 புதன்கிழமை 

ஆடிப்பூரம் ஆரம்பம் நாள்-1 

மாலை 05.30 மணி விநாயகர் பூஜை 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணி விநாயகர் ஊர்வலம் 

13/07/2023 வியாழன் 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள் 2 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்  

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

14/07/2023 வெள்ளிக்கிழமை 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவி, லட்சுமி, சரஸ்வதிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள்-3 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

15/07/2023 சனிக்கிழமை 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள் 4 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் சனி பிரதோஷம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

16/07/2023 ஞாயிறு 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள்-5 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

17/07/2023 திங்கட்கிழமை 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள்-6 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆடி அமாவாசை 

இரவு 07.30 மணிக்கு வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

18/07/2023 செவ்வாய்கிழமை 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள் 7 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை முதல் ஆடி செவ்வாய் 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

19/07/2023 புதன்கிழமை 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள்-8 

மாலை 05.30 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை 

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

20/07/2023 வியாழன் 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள் 9 

இரவு 07.30 வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

21/07/2023 வெள்ளிக்கிழமை 

மாலை 05.30 மணிக்கு துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம். 

ஆடிப்பூரம் அலங்கார உற்சவம் நாள் 10 

இரவு 07.30 மணி வசந்த மண்டப பூஜை  

இரவு 08.00 மணிக்கு துர்க்கை அம்மன் ஊர்வலம் 

22/07/2023 சனிக்கிழமை 

காலை 09.00 மணி துர்காதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் 

தேர்த்  திருவிழா 

காலை 11.00 மணி தேர் திருவிழா 

ஆடிப்பூரம் மாலை 6.00 மணிக்கு சிறப்பு பால்குடம் (பால்குடா) அபிஷேகம் சிறப்பு பால் (பால்குடா) அபிஷேகம் 

மாலை 06.30 மணி துர்க்கை அன்னைக்கு சிறப்பு பூஜை  

இரவு 7:30 மணிக்கு நவசக்தி அர்ச்சனை

No comments: