அவுஸ்திரேலிய நிகழ்வுகள் 2023

 சிட்னி நிகழ்வுகள் 


26.03.2023 - 06.04 2023     சிட்னிமுருகன் ஆலய வருடாந்த உத்சவம் 

27.03.2023     Mon           கொடியேற்றம் 

01.04.2023    Sat     மாம்பழத்திருவிழா 

02.04.2023    Sun       வேடடைத் திருவிழா 

03.04.2023    Mon    சப்பர திருவிழா 

04.04.2023    Tue  தேர்த்திருவிழா 

05.04.2023    Wed     தீர்த்ததிருவிழா 

06.04.2023    Thu  பூங்காவனம் 

30.03.2023    Thu     ஸ்ரீராம நவமி" Sri  Venkadeswara Temple 


01.04.2023    Sat   வானவில் 2023” இசை நிகழ்ச்சி  kingswood high school  NSW 

02.04.2023    Sun    Dance Aranketram ( Private)

02.04.2023    Sun    Parama Padam Dance program Reverside Theater 3-4.30 & 6-7.30pm

08.04.2023    Sat    ILAM THENRAL 2023 அன்பாலயம் Sydney Bahai Centre 6pm 

15.04.2023    Sat    Miruthanka Aranketram ( Private)

20.04.2023     பேர்த் பாலாமுருகன் கோயில் வருடாந்த திருவிழா 20.04.2023 - 02.05.2023

22.04.2023    Sat  ABAYA  KARAM  31st anniversary  Reverside Theater  

30.04.2023     Sun  திருக்குறள் மனனப் போட்டிகள்  Durka Thevasthanam 

30.04.2023       Sun  ஸ்ரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தான அறிவுத் திறன் போட்டி 

30.04.2023    Sun  தமிழ் வளர்த்த சான்றோர் விழா  Sydney Murugan  aalyam 


26.05.2023    Fri    சிலப்பதிகார விழா Durka Temple Hall 

27.05.2023    Sat     சிலப்பதிகார விழா Durka Temple Hall    



No comments: