"வானவில் 2023” இசை நிகழ்ச்சி

 தாயகவாசம் சுமந்து, உள்ளூர் கலைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம்
அளித்தல்
, வளர்ந்துவரும் தாயகக் இசைக் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குதல், தாயக மக்களின் வாழ்வாதார திட்டங்களுக்கு உதவுதல் என்ற முக்கிய நோக்கங்களின் அடிப்படையில், மெல்பேர்

னில் எதிர்வரும் மார்ச் 18ம் திகதியும், சிட்னியில் ஏப்ரல்
 1ம் திகதியும் நடாத்தப்படவுள்ளது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். தாயகவாசம் சுமந்த ஈழத்து பாடல்களையும், இசையால் நிரப்பும் திரையிசை பாடல்களையும் ஒரே மேடையில் உங்கள் சிட்னி, மெல்பேர்ண் பாடகர்களோடு, தாயக, உள்ளுர் இசைக் கலைஞர்களின் இசையுடன் கூடிய ஓர் இனிய இசைவிருந்து!

 

தாயகமக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதார மேம்பாட்டு உதவித்
திட்டங்களிற்கு ஆதரவளிக்கவும்
, புலத்தில் வாழும் இளம் தமிழ் இசைக் கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கவும், நடைபெறும் 7வது வானவில் நிகழ்ச்சி, Abishek Construction & Development PTY Ltd ஆதரவில் Melbourne இலும், மற்றும் சக தமிழ் வியாபார ஸ்தாபனங்களின் ஆதரவிலும், Sydneஇலும் தமிழ் வியாபார ஸ்தாபனங்களின் ஆதரவிலும் நடாத்தப்படவுள்ளது. எமது உள்ளூர்க்கலைஞர்களின் படைப்பில் வரும் 2023ம் ஆண்டின் வானவில் இசை நிகழ்ச்சி எதிர்வரும் மார்ச் 18ம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை மணிக்கு  Rowville Performing Arts Centre, Rowville Secondary School, No 1, Humphreys way, Rowville, Vic 3178 எனும் இடத்தில் நடைபெறவுள்ளது.தாயக மக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கானமாதாந்தம் நடாத்தப்படும் வாழ்வாதார உதவித் திட்டங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் முகமாக TCECA (Tamil Community Empowerment Council of Australia Inc. (இணையத்தள முகவரி https://tcecaustralia.org/தொண்டர் அமைப்பினால், Abishek Construction & Development PTY Ltd ஆதரவில்உலகப்புகழ்பெற்ற தாயகக் கலைஞர்களான பாணுதீபன் (பாணு)சுவர்ணதீபன் (ஷாணு) சகோதர்களுடன்உள்ளூர் இசைக் கலைஞர்களும் இணைந்து வழங்கும் மாபெரும் இசை விருந்து ”வானவில் 2023 Vaanavil 2023”.

 

முக்கிய நல்ல நோக்கங்களை  இலக்காகக்கொண்டு நடைபெறும் இந்நிகழ்விற்கான மேலான ஒத்துழைப்-பையும், உங்கள் அனைவரின் ஆதரவையும் வானவில் ஏற்பாட்டுக்குழு அன்புடன் வேண்டிநிற்கிறது. உங்கள் முழுக் குடும்பத்துடன் வந்து கண்டுகளியுங்கள்!!

 

மேலதிக விபரங்களிற்கும்உங்கள் ரிக்கற் பதிவுகளுக்கும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கங்கள்:

Vasanthan – 0433 002 619

Siri - 0430 145 832

Gajan - 0450 662 990

Sri - 0404 354 811

Ramesh - 0414 185 348

No comments: