இலக்கியவெளி நடத்தும் இணைய வழி கலந்துரையாடல் - அரங்கு 20 " அண்மைக்கால ஈழத்துச் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் : ஓர் உரையாடல்"


நாள்:
         ஞாயிற்றுக்கிழமை 08-05-2022       

நேரம்:     

 

இந்திய நேரம் -        மாலை 7.00      

இலங்கை நேரம் -   மாலை 7.00      

கனடா நேரம் -         காலை 9.30        

இலண்டன் நேரம் - பிற்பகல் 2:30 

 

வழி:  ZOOM, Facebook

 

Join Zoom Meeting:

Meeting ID: 389 072 9245

Passcode: 12345

 

https://us02web.zoom.us/j/3890729245?pwd=a1ZERVVXY1VBZjV3SnVCUEh1bEVUZz09

                     

Facebook live:

https://www.facebook.com/ilakkiyavelicom/

 சிறுகதை  நூல்களைப் பேசுவோம்:

 

ஆரையம்பதி தங்கராசாவின் 'படிக்கம்' -  ரூபி வலன்ரீனா பிரான்சிஸ்

ஓட்டமாவடி அறபாத்தின் 'புத்தரின் நிழல்' -  நா.நவராஜ்

தாட்சாயணியின் 'வெண்சுவர்'  -  டிலோஜினி மோசேஸ்

சித்தாந்தனின் 'அம்ருதாவின் புதிர்வட்டங்கள்' - யதார்த்தன்

 

மேலதிக விபரங்களுக்கு:  - அகில் - 001416-822-6316

 

No comments: