திருமுறை சக்கரவர்த்தி தருமைபுரம் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் எமக்காக பாடி பதிவு செய்தருளிய இணையத்தள இணைப்புகளுள் சில

 சிவனடியார்கட்கு :

 

திருமுறை சக்கரவர்த்தி தருமைபுரம் சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் பதிவு செய்தருளிய இணையத்தள இணைப்புகளுள் சிலவற்றை  பகிர்ந்து கொள்கின்றேன்.

இவை பெரும்பான்மையான அடியார்கள் ஏற்கனவே கேட்டு அனுபவித்தவையாக இருக்கலாம்.

 

திருமுறை 1 – 3 -  சம்பந்தர் தேவாரம்:  https://gaana.com/album/devaram-vol-1-to-77-sambandhar

 

திருமுறை 4 – 6 -  திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்: https://gaana.com/album/devaram-vol-1-to-63-thirunavukkarasar

 

திருமுறை 7 - சுந்தரர் தேவாரம்https://gaana.com/album/devaram-vol-1-to-20-sundarar

 

திருமுறை 8 - திருவாசகம்https://gaana.com/album/thiruvasagam-vol-1-to-6-dharmapuram-p-swaminathan

 

திருமுறை 9 – திருவிசைப்பாhttps://gaana.com/album/thiruvisaipa

 

திருமுறை 10 - திருமந்திரம் பகுதி 1:  https://gaana.com/album/thirumanthiram-vol-1

 

திருமுறை 11 -  பதினொன்றாந் திருமுறைhttps://gaana.com/album/pathinoram-thirumurai-vol-1

 

திருப்புகழ்:  https://gaana.com/album/thirupugazh-dharmapuramp-swaminathan

 

கந்தரலங்காரம்: https://gaana.com/album/kandaralangaram-navaratna-thiruppukazh

 

அபிராமி அந்தாதி: https://gaana.com/album/abirami-andhadhi-dharmapuram-p-swaminathan

 

மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக வுலகமெல்லாம்

No comments: