திரையிசை தந்த பாரதி

 

மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின் பாடல்கள்
இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முன்பிலிருந்து இன்று வரை
திரையிசையில் பயன்பட்ட முழு வரலாற்றுப் பகிர்வு
தயாரிப்பு : சரவணன் நடராஜன்
நெறியாள்கை : கானா பிரபா


இதை YouTube வழி கேட்டு ரசிக்கNo comments: