அஞ்சலி நிகழ்வு - பத்மா சோமகாந்தன் - 19-08-2020

 

ஞானம் கலை இலக்கியப் பண்ணை இணையவழி நடாத்தும் அஞ்சலி நிகழ்வு
அமரர் - திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் காலம் - ஆகஸ்ட் 19ஆம் திகதி, 2020'சூம்'வழி கூட்டம், இணைப்பு - Zoom Meeting Link :
Meeting ID: 810 9361 8070
Passcode: 534636


அன்புடன்
 
தி. ஞானசேகரன்
(ஞானம் பிரதம ஆசிரியர்)


பகிர்தலின் மூலம் விரிவும் ஆழமும் பெறுவது ஞானம்!No comments: