அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் விழா 2016 - 24 - 26/ 10/ 2016.

.

பேரன்புடையவர்களுக்கு வணக்கம்,
இறையருளாலும் உங்கள் ஆதரவாலும் 
பத்தாவது அகவை நிறைவில் அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகம்.
உளம் மகிழ்கின்றோம்.
உவகையுடன் மீண்டும் ஒரு கம்பன் விழா கைகூடுகின்றது.
கரிய செம்மலை மண்தொடவைத்து,
தமிழை விண்தொடவைத்த
கம்பநாடனின் கம்பரசத்தை,
சிங்கார சிட்னியில் பருக வருக! என 
அனைவரையும் பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம்

http://online.pubhtml5.com/kryv/kbrz/#p=1


கனிவுடன்,

-அவுஸ்திரேலியக் கம்பன் கழகத்தினர்-

No comments: