திருமதி உஷா ஜவாகர் அவர்களின் நூல் வெளியீடு 29.10. 2016

.

திருமதி உஷா ஜவாகர் அவர்களின் நூல் வெளியீடு  29 10 2016 சனிக்கிழமை  மாலை 5 மணிக்கு திரு திருநந்தகுமார் அவர்களின் தலைமையில்  Homebush Public School  ( Corner of Rochester st and Burlington Rd ) மண்டபத்தில் இடம் பெறுகின்றது .
வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் ( சிறுகதைகள் )
ஒரு கடல் கன்னியின் சாகசக் கதை
அதிசய உயிரினங்கள் பற்றிய செய்திகளும் கதைகளும்
No comments: