உலகை மாற்றிய சில தத்துவங்கள் - காவிரிமைந்தன்

.

உலகில் நமக்கு நம்பிக்கைத் தருகின்ற வரிகள்.. தத்துவங்கள் எத்தனையோ கொட்டிக்கிடக்கின்றன.
சொன்னவர் யார் என்பதைவிட..
சொல்லப்பட்டது என்ன என்பதை அறிவதே சிறந்ததாகும்.
உலகில் பல துறைகளில் வெற்றி பெற்றவர்களின் தத்துவங்கள் இங்கே உங்கள் பார்வைக்கு..
No comments: