அவுஸ்திரேலியா டொலர் அமெரிக்கா டொலரை விட மேலே உயர்ந்தது

.

சென்ற வியாழக்கிழமை 28 வருடங்களுக்கு பின்னர் அவுஸ்திரேலியா டொலரின் பெறுமதி அமெரிக்க டொலருக்கு மேலாக 100.34 ஆக உயர்ந்திருந்தது.

No comments: