ஆஸ்திரேலிய டொலர் அமெரிக்க டொலரோடு சம நிலைக்கு வந்துள்ளது

No comments: