கிரிக்கெட்

.
இந்தியா ஆஸ்திரேலியவை  கிரிக்கெட்டில் இரண்டு தடவையும்  தோற்கடித்தது  இந்தியா கவாஸ்கர் போர்டர் விருதுவை தன்வசம் ஆக்கியது

1 comment:

kalai said...

அவுஸ்திரெலியா வென்றால் தமிழ் முரசில் செய்தி வருமா?. முரசின் நடு நிலை கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது??????